Zakładanie ogrodów i terenów zieleni

Realizujemy zarówno projekty wykonane przez nas jak i przez innych projektantów. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem ogrodniczym firmy VIKING, FISKARS, FISPO.

Przy wykonywaniu nasadzeń korzystamy z materiału roślinnego produkowanego przez szkółki z regionu, zrzeszone w Związku Szkółkarzy Polskich. Gwarantuje to ich najwyższą jakość i dobre przystosowanie do naszych warunków klimatycznych.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z założeniem ogrodu, należy pozbyć się chwastów trwałych, takich jak: perz pospolity, mniszek lekarski, koniczyna biała.
Najważniejszym elementem jest natomiast przygotowanie gleby, podłoża. W przypadku gleb gliniastych konieczne jest ich zdrenowanie i rozluźnienie poprzez wymieszanie z piaskiem. Na terenach piaszczystych natomiast, zaleca się nawiezienie ziemi łąkowo-torfowej. Kolejnym etapem jest montaż systemu nawadniana oraz innych elementów uzbrojenia terenu: przewody elektryczne, przewody wodociągowe. Następnie można zająć się wytyczeniem (wg. projektu) szlaków komunikacyjnych i ich wykonaniem. Następnym krokiem jest nasadzanie roślin. W przypadku niektórych gatunków, warto zastosować specjalne substraty torfowe, przeznaczone dla danych grup roślin. Ostatnim elementem prac wykonawczych jest założenie trawnika. Mamy tu do dyspozycji gotową darń w postaci rolowanej lub możemy zastosować trawnik z siewu. Z powodu szerokiej gamy mieszanek trawnikowych, dobór tej właściwej warto pozostawić profesjonalistom.